top of page

Stop 

Motion

Stop motion, això implica moltes coses, no només animar: planificar, construir, trobar els materials adeqüats... conec els passos que integren la producció d'un video d'animació stop motion, per tant puc crear animacions senceres, de principi a fi. Depenent del cas, és clar, necessitaré ajuda.

bottom of page